The Pirate Party Brussels city Crew

Line CALLEBAUT

Line groeide op in het Oost-Vlaamse Hamme en Zele en streek tien jaar geleden voor het eerst in Brussel neer om hier studies communicatie en journalistiek te volgen. Ondanks omzwervingen in andere Vlaamse grootsteden, was de liefde voor Brussel onmiddellijk onvoorwaardelijk, vanwege een ongeziene open mentaliteit en een veelkleurigheid van menselijke achtergronden. Door familiale omstandigheden, moest Line enkele jaren later helaas de hoofdstad verlaten. In de regio rond Dendermonde en Sint-Niklaas werd ze regiojournaliste voor de Gazet van Antwerpen. Niet alleen gemeentelijke politiek, maar ook rechtbanknieuws en moord en brand werden nauwgezet opgevolgd. Haar grote nieuwsgierigheid, doelgerichte aanpak en wil om de volledige waarheid te kennen, mét respect voor de menselijke verhalen, ontging weinig politieker of procureur en kon op behoorlijk wat sympathie rekenen. Helaas werd in dit landschap de politieke realiteit waarin we leven pijnlijk duidelijk voor Line. De dwingende stijgende vraag van de krant naar nog meer sensatie en de opgelegde beperkingen om transparant wanpartijen aan te kunnen klagen, deed haar ten slotte besluiten de regiojournalistiek de rug toe te keren en terug naar haar geliefde Brussel te verhuizen. Om ook de televisiewereld beter te begrijpen, ging Line aan de slag als researcher voor reality televisie. Vandaag schrijft Line als copywriter teksten voor websites van tal van kleine en middelgrote ondernemingen en beseft ze meer dan ooit hoe moeilijk wij het hier in België en Brussel de kleine zelfstandige maken om in tijden van crisis te overleven. Stimulering van kleine zelfstandigen, creativiteit, ondernemingsschap en persoonlijke dienstverlening moet meer dan ooit gestimuleerd worden.

Nieuwe structuren, socialer gedrag, meer verdraagzaamheid en een groter begrip van groenbeheer dringt zich meer dan ooit aan. Brussel kan hier op wereldschaal een voorbeeldrol in spelen. Als hoofdstad van Europa en als hoofdstad van een land met twee taalgemeenschappen, hebben inwoners van Brussel een mentaliteit die over het algemeen getuigd van een grotere openheid en wil tot samenleven.

Met een team van mensen van diverse pluimage en taalachtergrond maar tegelijk grote coherentie en betrokkenheid, trekt Line met trots naar de verkiezingen. Klaar om het echte debat over cultuur, urbanisatie, groenbeheer, lokale economie, werkloosheid, onderwijs, creativiteit, veiligheid en woonbeleid aan te gaan. Met een programma dat alle Brusselaars uitnodigt persoonlijke verhalen te delen en vanuit eigen ervaringen mee te denken aan oplossingen die op lange termijn het woon- en leefcomfort voor alle Brusselaars kan bevorderen.

Piratenpartij wil niet meedoen aan symptoomoplossingen of oplossingen voor korte termijn, maar vraagt de mening van Brusselse inwoners en deskundigen om samen te denken. Ideën moeten niet beschermd worden, maar gedeeld om tot oplossingen te komen die voor iedereen werkbaar zijn. Sociale netwerken en publieke forums op het internet bewijzen dat burgers klaar zijn voor deze politieke verschuiving. Op die manier kunnen op brede schaal voorstellen voor structurele veranderingen geëvalueerd en beoordeeld worden door leken en experts.

Abdelkrim B.

Abdelkrim B.

Abdelkrim B.

About me : Born in Uccle in 1974, I am the second of a family of 6. I live in Laken/Laeken for the last 9 years but I lived in Linkebeek, Drogenbos, Uccle/Ukkel, Forest/Vorst and Ixelles/Elsene.

I was a class representative at the Institut Paul Lambin (High School Leonardo da Vinci), and then delegated to the Faculty council of Social and Political Sciences (BESOCO) at the Free University of Brussels (ULB).

Today I am member of the board of the Solvay Schools Alumni organizing a forum where both executives and Alumni can exchange knowledge and experience.

Under the Pirate Party I would like to on work, at least, those topics:

  • More transparency and easier access to public data relative to our administration costs. Any bill above a certain amount should be public here http://bit.ly/Q3zzRb
  • Provide tools to inform the administration of an issue in our neighbour. For example:
    • Poor condition of co-op housing units and the need for funding to fix the problem
    • Poor condition of our streets that need small or big restoration
    • The compliance of anybody including political parties with the law with regard to the use sensitive of private data. How many times did you receive a mailing from someone from your ‘community’? This is illegal! See this page http://bit.ly/MAsVWS
    • The licensing of all public administration content like courses under open source licenses. E.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) (http://bit.ly/N6tX8v)

Finally, in 1992, friends and I decide to setup a non-profit organisation called Sémaphore. Our logo is a lighthouse nearby to a semaphore, quite close to today’ Pirate Party logo!

Semaphore is based on a boat we bought and renovated during 10 years; it is parked in Anderlecht. All the choices are made with the children participating to the project.

The goal of the project is to organise socio-cultural events with children living in a disadvantaged area of Brussels. We help them during their homework, they participate to activities and they renovate the buildings. The boat navigates which allows us to travel every year in Belgium: Oostende, Zeebrugge, Tournai, Dinant, Charleroi and Pont-de-loup.

Delphine CHEVALIER

Delphine Chevalier

34 ans, institutrice, j’ai la conviction que l’on peut changer le paysage politique belge, le rendre plus juste et plus efficace. Il nous faut trouver de nouvelles formes de vivre ensemble. Le Parti Pirate à la vision d’un gouvernement qui doit encourager au lieu d’étouffer l’éducation, la créativité, les sciences, l’innovation et la liberté.

Je rejoins ici un mouvement jeune, pluraliste, dynamique, spontané, avec de vraies valeurs sociales et une volonté de donner du pouvoir à chaque citoyen. Aujourd’hui, J’ai donc choisi de hisser les voiles pour une société plus altruiste, plus équitable et transparente.

Leen LAGROU

Leen Lagrou

Leen is opgegroeid in Brugge, een stad die ze heeft ingeruild voor de uitdaging van onze hoofdstad Brussel. Tijdens haar studies fotografie heeft ze vaak geflaneerd door de straten van deze fantastische stad, het was liefde op het eerste gezicht.

Na negen jaar hier te wonen, werken en leven is het duidelijk dat het bruisende leven, de diversiteit, openheid en mogelijkheden van de stad oneindig zijn. Ze werken als een magneet op haar persoonlijke nieuwsgierigheid. Iedere dag opnieuw wordt Leen haar weetgierigheid geprikkeld door de verschillende uitdagingen & ontdekkingen die Brussel te bieden heeft. Ze ziet zichzelf dan ook al jaren als een ontdekkingsreiziger met de stad als oceaan van de Piraat…

Door het vele op en af reizen tussen Brugge en Brussel werd het haar duidelijk dat er een grote misvatting bestaat omtrent haar geliefde Brussel. Media en het politieke landschap spelen graag een versterkende rol in het uitdragen van een negatief beeld van deze zeer levendige stad. Het valt zeker niet te ontkennen dat er problemen zijn, maar door het geloof in mensen doordrenkt van een positieve ingesteldheid valt er kracht te putten om te streven naar verandering. Het is een brug naar verbetering.

En net deze ambitie voor verbetering/vooruitgang vond Leen terug bij de Piratenpartij. Zelf gaat ze dan ook graag het engagement aan om samen binnen de partij en ver daarbuiten te gaan voor meer transparantie en een gelijkwaardige manier van besturen. Dit door middel van een debat met de samenleving die dan op haar beurt lange termijn oplossingen kan brengen. Het is één van de basisprincipes van Leen zelf. Samen naar een consensus zoeken, wat die ook mogen zijn. Op die manier voelen we ons van meet af betrokken.

Gert FRANSOO

Gert Fransoo

Gert Fransoo

Waarom stemmen op piratenpartij?

Omdat de piratenpartij momenteel de enige politieke partij is die als inzet van de verkiezingen en als ideologie de ‘democratie’ op zichzelf heeft. Wij komen op voor een directe eerlijke democratie, m.a.w. directe inspraak, waarbij – via grondig overleg – naar democratische duurzame oplossingen wordt gezocht.

Waarom ‘democratie’ als ideologie?
Een democratische beslissingsvorm is immers noodzakelijk om een stad echt leefbaar te maken en leefbaar te houden. Als elke burger meetelt in het democratische beslissingsproces dan kan er op een meer efficiënte en adequate manier ingegaan worden op allerlei behoeften binnen de samenleving. Bovendien wordt het draagvlak van politieke beslissingen hierdoor groter.

Leven we dan al niet in een democratische samenleving?
Het is inderdaad zo dat er regelmatig verkiezingen plaatsvinden zodat u uw politieke voorkeur in een stemhokje kan laten gelden. Wij vinden het democratische gehalte hiervan te miniem om van een ‘democratisch bestel’ te kunnen spreken.
Volgens de oude Grieken, waar de bakermat van deze bestuursvorm ligt, betekent een democratisch bestel immers een bestel waar elke burger direct medezeggenschap heeft in politieke beslissingen. Etymologisch gezien komt het woord ‘democratie’ van het grieks woord dēmokratia, dēmos betekent de mensen en kratia macht, regeren. Van Dale definieert ‘democratie’ nog altijd als een ‘staatsvorm waarin het volk zichzelf regeert en vrijeleijk zijn meningen en wensen kan uiten’.
Directe inspraak is dus de basis van een democratisch bestel. Het internet maakt dit vandaag nog meer mogelijk. De piratenpartij wil dan ook inspraak voor elk ‘issue’. In zulk systeem wordt een politicus dan ook een coördinator die de democratie organiseert via debattten en forums, onderhandelingen en referenda. Burgers die niet wensen deel te nemen aan bepaalde debatten kunnen hun stem overdragen aan iemand die ze vertrouwen.
Als men directe inspraak voor de burger wil organiseren, dan moet men tevens duidelijke en correcte informatie geven aan de burger zodat die alle gegevens heeft die nodig zijn om een persoonlijke en bewuste beslissing te kunnen nemen. Transparantie is dus noodzakelijk. Daarnaast heeft de burger dank zij die transparantie de mogelijkheid openbare zaken en cijfers te controleren.

Wat wil de piratenpartij voor Brussel?
Omdat wij op democratische wijze opereren, hebben wij geen omlijnd programma, maar proberen wij voor elk issue een op democratische wijze tot stand gekomen oplossing over de partijgrenzen heen te vinden. Door naar de betrokkenen (zowel burgers, deskundigen, enz. ) te luisteren en te overleggen kunnen er op een snellere manier praktische oplossingen gevonden worden voor problemen of veranderingen doorgevoerd worden wat overbevolking en meertaligheid in onderwijs, aanmoediging van lokale economische activiteiten, mobiliteit verbeteren, openbare ruimte naar mensleijke norm maken, veiligheid bespreekbaar maken, aanporren tot netheid, het culturele en sociale delen, verborgen discriminatie, bescherming van het patrinomium en transparantie in nieuwe architecturale aanbestdedingen enz. betreft, die door hun democratische gehalte er echt kunnen toe doen! Dus stem voor en op uzelf, stem Piraat!

Maël BRUNET

Maël BRUNET

About me : I was born in France and grew up in Belgium, left the country to study politics and economics, then came back to Brussels in 2010. I now work for a non-profit industry organisation promoting the use of open source software by businesses and public authorities across Europe. I became interested in politics for a long time but have always felt uneasy with the rigidity and touting of the traditional political parties, where I didn’t find my place. I have been on the Internet since a young age and quite naturally grew up to consider freedom of expression, self-learning, peer-to-peer exchanges and transparency some of my core personal values. When I discovered the Pirate Party, I realised there was a real opportunity to bring these values to the front of the political debate. In Brussels particularly, I believe there is a need for more transparency and easier access to public data, as well as greater and improved participation of the inhabitants in the political decisions.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s